ZÁŽITKEM PŘEDÁVÁME DĚTEM NEVŠEDNÍ ZKUŠENOSTI
MOTIVUJEME K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH VĚDOMOSTÍ
A KAŽDÉ DALŠÍ SPOLEčNÉ POZNÁNÍ NÁS BAVÍ


Pamatujeme si dobrodružnou a tajuplnou stezku odvahy na letním táboře,
i zábavu a legraci v partě kamarádů na školních výletech a exkurzích.
Jsou to zážitky a okamžiky, na které vzpomíná většina z nás po celý život.