Obchodní podmínky

1) Smluvní strany

Přihláškou se odpovědná osoba skupiny zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi organizátorem a osobou, odpovědnou za skupinu je zorganizování školního výletu, nebo školní exkurze. Odpovědnou osobou skupiny se rozumí objednatel akce (dále jen objednavatel), poskytovatelem se rozumí firma RIKITAN z.ú. , se sídlem Jičínská 543, Příbor 742 58, IČ 04637569 (dále jen provozovatel).


Účastníky se rozumí osoby, které patří do skupiny, která přijede s objednavatelem. Smluvní vztah mezi objednavatelem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti odesláním přihlášky a jejím e-mailovým potvrzením.

 

2) Rezervace

Rezervace vzniká zasláním a potvrzením elektronické přihlášky na webu www.rikitan.cz.

 

3) Rozsah a cena služeb

Provozovatel se zavazuje poskytnout službu popsanou na příslušných stránkách webu www.rikitan.cz dle daných cen a rozsahu služeb.

 

4) Zrušení rezervace

Objednavatel může službu zrušit 7 dní předem bez udání důvodů a bez stornopoplatků. V případě zrušení školního výletu v termínu kratším než 7 dní je výše storno poplatku na zvážení poskytovatele, vždy však do maximální výše 30% z celkové ceny. Informaci o zrušení je nutné nahlásit na jeden z uvedených kontaktů na stránkách www.rikitan.cz.


5) Platba
Platba probíhá v hotovosti (oproti daňovému dokladu) v den nástupu podle aktuálního počtu účastníků. V případě zájmu je možné zažádat o platbu na fakturu.

 

6) Další ujednání

a) Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení v rámci akce patří alkohol, cigarety, drogy, zbraně (včetně airsoftových), pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou

b) Provozovatel nepřejímá zodpovědnost za děti mladší 18-ti let.

c) Provozovatel nepřejímá zodpovědnost za cennosti účastníků

d) Objednatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů v rámci propagace aktivit provozovatele.

 

7) Závěrečné ustanovení

a) Zasláním řádně vyplněné elektronické rezervace a potvrzením rezervace bere objednatel na vědomí a souhlasí se Smluvními podmínkami.

b) Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele.

c) Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.

d) Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.1. 2016.

Školní výlety v číslech

Kontakt

RIKITAN z.ú.
Mgr. Jiří Tuza

Jičínská 543, Příbor, 742 58

jirituza@gmail.com

+420 734 678 176